Åbolands Svenska Marthadistrikt

Iniö Marthaförening

Iniö Marthaförening grundades 1911 och har idag 48 medlemmar mellan 20–90 år. Vi träffas 1–2 gånger i månaden och äter, pratar samt informerar om aktuella händelser. Vi försöker ha olika teman som intresserar både kropp och själ, så som simresor, teaterbesök, zumba, besök trädgårdsmässa, äldreomsorg, kyrkkaffe på de stupades dag, sommarmarthalunch för allmänheten och andra mathappenings. Dessutom stickar vi strumpor och uppvaktar och understöder med bidrag åt hjälpbehövande.

Ordförande Denina Björklund
Söderby 95, 23390 Iniö
tfn 040 7086 977
denina.bjorklund(at)gmail.com

Sekreterare Carola Christiernin-Eklund
tfn 040 5498 001
carola.christiernin(at)gmail.com

Kassör Helena Lindroth
tfn 0400 831 884
hellindroth(at)gmail.com

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till distriktet

Postadress: Gillesgården, Auragatan 1 G, 20100 Åbo. (Kom gärna överens på förhand innan du sänder oss snigelpost, vi har ingen regelbunden postlådstömning)

Mikaela Vesterlund-Laine
Distriktsordförande
mvesterlundlaine(at)gmail.com
040 142 4445
Mia Henriksson
Distriktssekreterare
abomarthaforening(at)gmail.com
040 577 1713