Åbolands område

Väståbolands Marthaföreningar

Väståbolands Marthaföreningar består av föreningarna Houtskär Marthaförening, Iniö Marthaförening, Korpo Marthaförening, Nagu Marthaförening och Pargas Marthaförening. 

Kontaktuppgifter


Åbolands Svenska Marthadistrikt har lagt ned. Marthaverksamheten fortsätter som tidigare i Marthaföreningarna runt om i Åboland.