Åbolands Svenska Marthadistrikt

Styrelsen för åbolands marthadistrikt 2019

Ordförande: Mikaela Vesterlund-Laine (Pargas)
Sekreterare: Mia Henriksson (Åbo)
Kassör: Stina Rosqvist-Johansson (Pargas)
I vice ordförande: Fredrika Henriksson (Kimito)
II vice ordförande: Lola Schwartz (Iniö)
Andrea Södergård (Åbo)
Lilian Hagstén (Högsåra)
Christel Lindqvist (Nagu)

Distriktets hedersordförande: Gunna Högnäs

Faktureringsadress
Åbolands svenska Marthadistrikt
c/o Stina Rosqvist-Johansson
Airistovägen 327, 21600 Pargas
stina.r.johansson@gmail.com
tfn 040 758 4662

Vem kan bli Martha?

Vem som helst! Kom som du är, praktisk eller opraktisk. Det finns inga genomsnittsmarthor. Martha välkomnar alla!

Vad gör en Martha? 

Vad vill du göra? Det är upp till dig själv. Varje krets har sin egen identitet och koncentrerar sig på sådant som intresserar de egna medlemmarna. En del kockar eller sportar tillsammans, andra samlas kring intressanta föredrag och går på teater. några deltar i humanitär verksamhet. Somliga är mångsysslare och gör lite av allt.

Marthaförbundet arbetar för en bätre värld, en vardag i taget. Läs mera på Marthaförbundets webbplats

Vad är en marthakrets? 

En grupp som träffas kring ämnen som känns angelägna, eller bara för att trivas tillsammans. 

Hur startar man en krets?

Samlar ihop ett gäng intresserade och sätter igång. Ni behöver inte vara många. Desto krångligare är det inte! Du kan också gå med i en redan befintlig krets/förening. Vill du bli medlem? Skriv in dig i Marthaförbundet och välj en förening nära dig om du också vill ha lokal verksamhet. 

Hur ofta träffas man? 

Så ofta man vill eller så sällan man vill, det är upp till kretsen. Kanske det bor en liten martha även i dig!

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till distriktet

Postadress: Gillesgården, Auragatan 1 G, 20100 Åbo. (Kom gärna överens på förhand innan du sänder oss snigelpost, vi har ingen regelbunden postlådstömning)

Mikaela Vesterlund-Laine
Distriktsordförande
mvesterlundlaine(at)gmail.com
040 142 4445
Mia Henriksson
Distriktssekreterare
abomarthaforening(at)gmail.com
040 577 1713