Åbolands Svenska Marthadistrikt

Västanfjärd Marthaförening

Västanfjärd Marthaförening grundades 1908 och har ett 50-tal medlemmar. Till föreningen hör även fyra kretsar som ordnar träffar en gång per månad. På träffarna ordnas diverse program som följer Marthaideologin.
Västanfjärd Marthaförening träffas fyra gånger per år och planerar då verksamheten samt ger information till kretsarna. En gång per år ordnas dessutom en utfärd för alla medlemmar.

Ordförande Kerstin Vuorio
Fullmäktigevägen 14 A2, 25700 Kimito
tfn 040 7677 348
kvuorio(at)saunalahti.fi

Sekreterare Minna Sund-Grönholm
tfn 040 5708 186
goljat.25(at)hotmail.com

Kassör Gunnel Jensén
tfn 040 7282 060
gunnel.jensen54(at)gmail.com

Kretsar

Marthinorna


Ordförande Minna Sund-Grönholm
tfn 040 5708 186
goljat.25(at)hotmail.com

Smarthorna


Ordförande Cilla Huldén
tfn 0400 744 962
cilla.hulden@outlook.com

Belladonnor


Ordförande Rita Henriksson
tfn 040 9310 070 
kvuorio(at)saunalahti.fi

Västanfjärds norra Marthakrets


Ordförande Tuulikki Hollstén 
tfn 0400 897 922 
tuulikki(at)comtech.fi

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till distriktet

Postadress: Gillesgården, Auragatan 1 G, 20100 Åbo. (Kom gärna överens på förhand innan du sänder oss snigelpost, vi har ingen regelbunden postlådstömning)

Mikaela Vesterlund-Laine
Distriktsordförande
mvesterlundlaine(at)gmail.com
040 142 4445
Mia Henriksson
Distriktssekreterare
abomarthaforening(at)gmail.com
040 577 1713