Åbolands Svenska Marthadistrikt

Dragsfjärd-Söderlångvik Mamsellerna

Marthaföreningen Dragsfjärds-Söderlångvik Mamsellerna grundades 1996 och har idag drygt 20 medlemmar. Vi träffas en gång per månad och verksamheten består bland annat av matlagning, föreläsningar och informationsmöten. Varje år gör vi utfärder till intressanta ställen, teaterbesök och deltar i distriktets och förbundets evenemang. Och deltar som medarrangör i familjejippon som ordnas i bygden. Föreningen sköter också om fastigheten Solbacka.

Ordförande Pernilla Gustafsson
tel 0400 946 004
pernilla.gustafsson1@gmail.com 

Sekreterare Jeanette Gustafsson
gustafssontette@gmail.com
tel 040 867 3472

Kassör Margita Swanson-Uggeldahl
margita.uggeldahl@hotmail.com
tel 040 839 6987

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till distriktet

Postadress: Gillesgården, Auragatan 1 G, 20100 Åbo. (Kom gärna överens på förhand innan du sänder oss snigelpost, vi har ingen regelbunden postlådstömning)

Mikaela Vesterlund-Laine
Distriktsordförande
mvesterlundlaine(at)gmail.com
040 142 4445
Mia Henriksson
Distriktssekreterare
abomarthaforening(at)gmail.com
040 577 1713