Åbolands Svenska Marthadistrikt

Hitis Kyrkoby Marthaförening

Hitis Kyrkby Marthaförening grundades år 1914 och har under årens lopp haft en skiftande verksamhet. I synnerhet under 1950–1960-talen var marthorna inriktade på det praktiska i hemmet och man ordnade kurser med utomstående konsulenter i bland annat klädsömnad och trädgårdsskötsel. De senaste åren har medlemmarna samlats i hemmen varannan torsdag närmast för social samvaro. Dagen har oftast haft ett aktuellt tema. Diskussion har varit viktig. Vi tycker även om att göra utfärder och har bland annat besökt Föglö, Åbo och Hangö.

Ordförande Ebba Ljungqvist
Kyrkbacksvägen 7, 25940 Hitis
tfn 040 5657 965
ebba.ljungqvist(at)hotmail.com 

Sekreterare Anita Österberg
tfn 0400 125 787
anitaosterberg42(at)gmail.com

Kassör Helena Söderman
tfn 040 5341 538
soderman.helena(at)gmail.com

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till distriktet

Postadress: Gillesgården, Auragatan 1 G, 20100 Åbo. (Kom gärna överens på förhand innan du sänder oss snigelpost, vi har ingen regelbunden postlådstömning)

Mikaela Vesterlund-Laine
Distriktsordförande
mvesterlundlaine(at)gmail.com
040 142 4445
Mia Henriksson
Distriktssekreterare
abomarthaforening(at)gmail.com
040 577 1713